Voorzitter Raad van Bestuur

Opleidingsniveau:
Arbeidsomvang:
Functiegroep:
Solliciteer

Delen via...

De raad van bestuur bestaat op dit moment uit de heer Bas Leerink (voorzitter) en de heer Jan den Boon (lid). Op interim-basis vervult de heer Rinus van Riel tot 1 september de positie van lid raad van bestuur met portefeuille bedrijfsvoering. Per 1 september treedt de heer Eric Rikkert aan als nieuwe bestuurder. Bas Leerink heeft recentelijk aangegeven na voltooiing van zijn vijfjarige termijn toe te zijn aan een nieuwe wending in zijn carrière. Derhalve ontstaat de vacature van voorzitter raad van bestuur.

Werkomgeving

Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) en is lid van Santeon waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Het ziekenhuis is een omvangrijke aanbieder van medisch-specialistische zorg voor de regio Twente en de Achterhoek, maar ook daarbuiten en levert een breed palet van basiszorg en topklinische zorg, op sommige onderdelen op academisch niveau. Onderwijs, opleiding en wetenschap zijn hiervoor onmisbaar en vormen dan ook een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Daarnaast is MST één van de 11 trauma-centra in Nederland met een eigen hartkliniek. Er werken circa 4.000 medewerkers, waaronder 250 medisch specialisten. In januari 2016 heeft MST een nieuw ziekenhuis in het centrum van de stad Enschede geopend. De behoeften en belangen van de patiënt staan voorop en vormen het belangrijkste uitgangspunt voor MST.

De raad van bestuur
Medisch Spectrum Twente kent een collegiale, driehoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur van MST is als statutair bestuur verantwoordelijk voor de continuïteit van het topklinische ziekenhuis, kwaliteit van zorg, gezonde bedrijfsvoering, naleving van wet- en regelgeving, interne controle en juiste, tijdige en volledige verslaggeving. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Strategie
MST wil zich de komende jaren verder gaan onderscheiden. Door verdere digitalisering en technologische innovaties kunnen patiënten nog beter behandeld worden en kan de communicatie met hen verbeterd worden. Er zal meer aandacht voor zorg op maat voor iedere patiënt zijn. Inhoudelijke en bestuurlijke aanhaking is een prioriteit voor het ziekenhuis en de leden van de raad van bestuur.
 
MST moet niet alleen aangesloten blijven op toekomstige ontwikkelingen, maar ook vooroplopen. Het ziekenhuis van de toekomst is geen afzonderlijke speler, maar onderdeel van een netwerk van zorgaanbieders. Samenwerking met ketenpartners via deze digitalisering wordt steeds belangrijker, zeker als zorg zich verplaatst naar de eerste lijn of richting meer zelfzorg. Hoogcomplexe zorg concentreert zich in een kleiner aantal ziekenhuizen. Deze zorg aan de  inwoners van Oost-Nederland betekent ook dat we op dit gebied meer samenwerking moeten zoeken. De Universiteit Twente met haar opleiding technische geneeskunde en research funding is daarbij een cruciale samenwerkingspartner. Dat biedt een enorme kans voor de regio en voor het ziekenhuis om haar wetenschappelijke basis te verbreden.
 
In de recent vastgestelde strategische agenda 2018-2023 wordt de strategie uitgerold door een antwoord te geven op vier vragen:

 • Wat is het zorgportfolio waarop MST zich focust?
 • Hoe gaat MST de waarde van zorg waarop ze zich focust vergroten?
 • Met wie wordt daarbij samengewerkt?
 • Hoe kunnen (technologische) innovaties toegepast worden in het zorgproces?

Een uitgebreide omschrijving van MST, de organisatiestructuur en recente ontwikkelingen vindt u hier.

Functieomschrijving

De nieuwe voorzitter raad van bestuur:

 • is een verbindende bestuurder met overwicht die respect afdwingt, een visie kan uitdragen, inspireert en perspectief schetst. Realiseert zich daarbij nadrukkelijk de beperkingen van de financiële situatie van MST;
 • heeft een visie op de toekomst van de zorg en is in staat met gezag en waar nodig met kracht samen met zijn of haar collega’s de strategische agenda vorm te geven;
 • gelooft in Value Based Healthcare en een daarbij passende visie op organiseren van processen. Bouwt vanuit de uitgangspunten van de strategische agenda aan een toekomstgerichte organisatie. Heeft de competentie om anderen (management, staf) in hun rol te zetten;
 • is bij uitstek gericht op samenwerking, zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten in de (zorg)keten;
 • stuurt op de meerwaarde van samenwerking binnen Santeon en met de Universiteit Twente als aanjager van de ambitie en innovatie;
 • ziet het belang van het binden en boeien van de beste mensen aan Twente en MST;
 • ziet het belang van het vinden van draagvlak en het betrekken van de medezeggenschapsorganen in een vroegtijdig stadium;
 • wordt gekenmerkt door creativiteit en lef en durft ook te verrassen;
 • is een gerijpte persoonlijkheid die de complexiteit van het moment kan reduceren en niet aarzelt om knopen door te hakken of keuzes te maken. Neemt verantwoordelijkheid maar is te allen tijde transparant en legt de kaarten op tafel. Reflecteert op eigen gedrag.

Functie-eisen

De nieuwe voorzitter raad van bestuur:

 • heeft ervaring opgedaan in een statutair bestuurlijke rol of op eindverantwoordelijk divisieniveau in of met een complexe (zorg)organisatie met professionals;
 • heeft bewezen ontwikkelingen in de (zorg)markt succesvol te kunnen vertalen naar de strategie van een organisatie;
 • heeft kennis van procesinnovatie en sturing gegeven aan noodzakelijke organisatieverandering- en ontwikkeling;
 • heeft oog en gevoel voor technologische innovatie en de impact op bestaande organisaties;
 • heeft ervaring met netwerken en onderhandelen met relevante stakeholders zoals zorgverzekeraars en anderen en kan deze contacten productief voor de organisatie aanwenden;
 • is eraan gewend of heeft de durf met de kop in de wind te staan;
 • staat door zijn of haar achtergrond of eerdere ervaringen open voor de cultuur van de regio en toont maatschappelijk engagement. Is -indien mogelijk- bereid zich in de brede regio te vestigen.

Wij bieden

MST biedt een bij de functie passende honorering conform uitgangspunten van de WNT 2, met de maximale functie klasindeling.

Meer weten

Het volledige profiel vindt u hier.

Procedure
MST laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan mst@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Dewi Harsono Henneman op 030-8200062.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met VanderKruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief vaak tot storingen in het email verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

LET OP! Omdat het werving- en selectieproces wordt bijgestaan door VanderKruijs, is solliciteren via onderstaande sollicitatiebutton niet mogelijk. Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend via mst@vanderkruijs.com.
 
Planning
De gespreksrondes vinden plaats op nader te bepalen data in september.

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Accepteer cookies | Weiger cookies